Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU i tal › Vækst i BNP

Hvad er EU?


Vækst i BNP

Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.

Tabellen viser den årlige vækst i bruttonationalproduktet for EU's medlemslande, kandidatlande samt udvalgte tredjelande. Væksten er målt i faste priser, hvilket eliminerer inflationens påvirkning af væksten. Tallene er hentet fra EU's statistiske kontor Eurostat (link til Eurostat).

Årlig real vækst i BNP (procent)

 

2004 

 2005

2006 

 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

 EU-28

2,6

2,2 

3,4

3,2 

0,4 

-4,5

2,0 

1,6

-0,4 

0,1 

1,6

2,0

 Eurozonen

2,2 

1,7 

3,3 

 3,0 

0,4 

-4,5

1,9 

1,6 

-0,7

-0,4

1,2 

1,7

 Belgien

3,3 

1,8 

2,7 

 2,9 

1,0

-2,8

2,3 

1,8

-0,1

0,2 

1,4

1,6

 Tjekkiet

4,7 

6,8 

7,0

5,7

3,1

-4,5

2,5 

1,8 

-1,0

-0,9

2,0

2,4

 Danmark

2,3 

2,4 

3,4 

 1,6 

-0,8 

-5,7

1,4

1,1 

-0,4 

0,4

1,5

1,9

 Tyskland

1,2 

0,7 

3,7 

3,3

1,1

-5,1

4,0

3,3 

0,7

0,4

1,8

2,0

 Estland

6,3

8,9

10,1 

 7,5

-4,2

-14,1

2,6 

9,6 

3,9

0,8

1,9

3,0

 Grækenland

4,4 

2,3 

5,5 

3,5

-0,2

-3,1

-4,9 

-7,1

-7,0

-3,9

0,6

2,9

 Spanien

3,3 

3,6 

4,1 

 3,5 

0,9 

-3,8

-0,2

0,1

-1,6

-1,2

1,1

2,1

 Frankrig

2,5 

1,8 

2,5 

 2,3 

-0,1 

-3,1

1,7 

2,0

0,0

0,2 

1,0 

1,5

 Irland

4,2 

6,1 

5,5 

 5,0 

-2,2 

-6,4

-1,1

2,2 

0,2

-0,3

1,7

3,0

 Italien

1,7 

0,9 

2,2 

 1,7 

-1,2 

-5,5

 1,7

0,4

-2,4 

-1,9

0,6 

1,2

 Cypern

4,2 

3,9 

4,1 

 5,1 

3,6

 -1,9 

1,3

0,4

-2,4

-5,4 

-4,8

0,9

 Letland

8,8

10,1 

11,0

10,0 

-2,8

-17,7

-1,3 

5,3 

5,2 

4,1 

3,8 

4,1

 Litauen

7,4 

7,8 

7,8 

 9,8 

2,9 

-14,8

1,6

6,0

3,7

3,3

3,3

3,7

 Luxembourg

4,4 

5,3 

4,9 

 6,6 

-0,7 

-5,6 

3,1 

1,9 

-0,2 

2,1 

2,6 

2,7

 Ungarn

4,8 

4,0

3,9 

 0,1 

 0,9 

-6,8

1,1

1,6

-1,7 

1,1

2,3

2,1

 Malta

-0,3 

3,6

2,6 

 4,1

 3,9

-2,8

4,2

1,5

0,8

2,6

2,3

2,3

 Nederlandene

2,2 

2,0 

3,4 

 3,9 

 1,8 

-3,7

1,5

0,9

-1,2 

-0,8 

1,2 

1,4

 Østrig

2,6 

2,4 

3,7 

 3,7 

1,4

-3,8

1,8 

2,8

0,9

0,3

1,6

1,8

 Polen

5,3 

3,6 

6,2 

 6,8 

5,1

 1,6 

3,9 

4,5

2,0 

1,6

3,2

3,4

 Portugal

1,6 

0,8 

1,4 

 2,4 

 0,0 

-2,9

1,9 

-1,3

-3,2 

-1,4 

1,2

1,5

 Slovenien

4,4 

4,0 

5,8 

 7,0 

 3,4 

-7,9 

1,3

0,7 

-2,5 

-1,1

0,8 

1,4

 Slovakiet

5,1 

6,7 

8,3 

 10,5 

 5,8

-4,9

4,4 

3,0

1,8

0,9

2,2

3,1

 Finland

4,1 

2,9 

4,4 

 5,3 

 0,3

-8,5

3,4

2,8 

-1,0 

-1,4 

0,2 

1,0

 Sverige

4,2 

3,2 

4,3 

 3,3 

-0,6 

-5,0

6,6 

2,9

0,9 

1,6 

2,8

3,0

 Storbritannien 

3,2 

3,2

2,8

 3,4 

-0,8

-5,2 

1,7

1,1 

0,3

1,7

2,7 

2,5

 Bulgarien

6,7 

6,4 

6,5 

 6,4 

6,2 

-5,5

0,4

1,8

0,6

0,9

1,7

2,0

 Rumænien

8,5 

4,2 

7,9 

 6,3 

7,3 

-6,6

-1,1 

2,3 

0,6 

3,5 

2,5 

2,6

 Tyrkiet

9,4 

8,4 

6,9 

 4,7 

0,7 

-4,8

9,0

-

-

-

-

 Kroatien

4,1 

4,3 

4,9 

 5,1 

2,1 

-6,9

-2,3

-0,2 

-2,2

-0,9 

-0,6 

0,7

 Makedonien

4,6

4,4

5,0 

6,1 

5,0 

-0,9

2,9

2,8

-0,4 

2,9 

-

-

 Island

7,8 

7,2 

4,7 

6,0 

 1,2 

-6,6

-4,0 

2,6 

2,7

2,3

2,9

-

Montenegro

4,4

14,7

8,6

10,6

6,9

-5,7

2,5

3,2 

0,2

2,4

3,0

-

 Norge

4,0

2,6 

2,3 

 2,7 

0,1 

-1,6

0,5 

1,3

2,9

0,6

-

 USA

3,8

3,3

2,7 

 1,8

 -0,3 

-2,8 

2,5 

1,6 

2,3 

2,2 

2,8 

3,2

 Japan

2,4 

1,3 

1,7

 2,2 

-1,0

-5,5

4,7 

-0,5 

1,5 

1,5

1,5

1,3

*Prognose

Sidst opdateret: 27-08-2014  - Martin Jørgensen