Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU i tal › Vækst i BNP

Hvad er EU?


Vækst i BNP

Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.

Tabellen viser den årlige vækst i bruttonationalproduktet for EU's medlemslande, kandidatlande samt udvalgte tredjelande. Væksten er målt i faste priser, hvilket eliminerer inflationens påvirkning af væksten. Tallene er hentet fra EU's statistiske kontor Eurostat (link til Eurostat).

Årlig real vækst i BNP (procent)

 

2003 

2004 

 2005

2006 

 2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

2014*

 EU-27

1,5

2,5

2,1 

3,3

3,2 

0,3 

-4,3

2,1 

1,5

-0,3 

0,4 

1,6

 Eurozonen

0,7 

2,2 

1,7 

3,3 

 3,0 

0,4 

-4,4

2,0 

1,4

-0,4 

0,1 

1,4

 Belgien

0,8 

3,3 

1,8 

2,7 

 2,9 

1,0

-2,8

2,4 

1,8

-0,2

0,7 

1,6

 Tjekkiet

3,8 

4,7 

6,8 

7,0

5,7

3,1

-4,5

2,5 

1,9

-1,3

0,8 

2,0

 Danmark

0,4 

2,3 

2,4 

3,4 

 1,6 

-0,8 

-5,7

1,6 

1,1 

0,6

1,6

1,3

 Tyskland

-0,4 

1,2 

0,7 

3,7 

3,3

1,1

-5,1

4,2 

3,0

0,8

0,8 

2,0

 Estland

7,8 

6,3

8,9

10,1 

 7,5

-4,2

-14,1

3,3 

8,3 

2,5

3,1

4,0

 Grækenland

5,9 

4,4 

2,3 

5,5 

3,5

-0,2

-3,1

-4,9 

-7,1

-6,0

-4,2 

0,6

 Spanien

3,1 

3,3 

3,6 

4,1 

 3,5 

0,9 

-3,7

-0,3

0,4

-1,4

-1,4

0,8

 Frankrig

0,9 

2,5 

1,8 

2,5 

 2,3 

-0,1 

-3,1

1,7 

1,7

0,2

0,4

1,2

 Irland

3,9 

4,4 

5,9 

5,4 

 5,4 

-2,1 

-5,5

-0,8

1,4 

0,4

1,1

2,2

 Italien

0,0 

1,7 

0,9 

2,2 

 1,7 

-1,2 

-5,5

 1,8 

0,4

-2,3

-0,5 

0,8

 Cypern

1,9 

4,2 

3,9 

4,1 

 5,1 

3,6

 -1,9 

1,3

0,5

-2,3

-1,7 

-0,7

 Letland

7,6 

8,9 

10,1 

11,2 

9,6

-3,3 

-17,7

-0,9

5,5

4,3

3,6

3,9

 Litauen

10,3 

7,4 

7,8 

7,8 

 9,8 

2,9 

-14,8

1,5

5,9

2,9

3,1

3,6

 Luxembourg

1,7 

4,4 

5,3 

4,9 

 6,6 

-0,7 

-4,1

2,9

1,7

0,4

0,7

1,5

 Ungarn

3,9

4,8 

4,0

3,9 

 0,1 

 0,9 

-6,8

1,3 

1,6

-1,2

0,3 

1,3

 Malta

0,7

-0,3 

3,6

2,6 

 4,1

 3,7

-2,4

2,7

1,6

1,0

1,6

2,1

 Nederlandene

0,3 

2,2 

2,0 

3,4 

 3,9 

 1,8 

-3,7

1,6 

1,0

-0,3

0,3

1,4

 Østrig

0,9 

2,6 

2,4 

3,7 

 3,7 

1,4

-3,8

2,1 

2,7

0,8

0,9

2,1

 Polen

3,9 

5,3 

3,6 

6,2 

 6,8 

5,1

 1,6 

3,9 

4,3 

2,4

1,8 

2,6

 Portugal

-0,9 

1,6 

0,8 

1,4 

 2,4 

 0,0 

-2,9

1,9 

-1,6

-3,0 

-1,0 

0,8

 Slovenien

2,9 

4,4 

4,0 

5,8 

 7,0 

 3,4 

-7,8

1,2 

0,6

-2,3

-1,6 

0,9

 Slovakiet

4,8 

5,1 

6,7 

8,3 

 10,5 

 5,8

-4,9

4,4 

3,2

2,6

2,0

3,0

 Finland

2,0 

4,1 

2,9 

4,4 

 5,3 

 0,3

-8,5

3,3 

2,7

0,1

0,8

1,3

 Sverige

2,3 

4,2 

3,2 

4,3 

 3,3 

-0,6 

-5,0

6,6 

3,7

1,1 

1,9 

2,5

 Storbritannien 

3,8 

2,9

2,8 

2,6 

 3,6

-1,0 

-4,0

1,8 

0,9

-0,3

0,9 

2,0

 Bulgarien

5,5 

6,7 

6,4 

6,5 

 6,4 

6,2 

-5,5

0,4

1,7

0,8

1,4

2,0

 Rumænien

5,2 

8,5 

4,2 

7,9 

 6,3 

7,3 

-6,6

-1,1 

2,2

0,8

2,2

2,7

 Tyrkiet

5,3

9,4 

8,4 

6,9 

 4,7 

0,7 

-4,8

9,0

8,5

3,0

2,9 

3,7

 Kroatien

5,4

4,1 

4,3 

4,9 

 5,1 

2,1 

-6,9

-1,4 

0,0

-1,9 

0,0

1,4

 Makedonien

2,8

4,6

4,4

5,0 

6,1 

5,0 

-0,9

2,9

2,8

0,8 

1,7 

2,2

 Island

2,4 

7,8 

7,2 

4,7 

6,0 

 1,2 

-6,6

-4,0 

2,6 

2,7

2,3

2,9

Montenegro

2,4

4,4

14,7

8,6

10,6

6,9

-5,7

2,5

3,2 

0,2

2,4

3,0

 Norge

1,0 

4,0

2,6 

2,3 

 2,7 

0,1 

-1,6

0,5 

1,2

3,1

2,5

2,3

 USA

2,5 

3,5 

3,1 

2,7 

 1,9 

 -0,3 

-3,1

2,4

1,8

2,1

2,3

2,6

 Japan

1,7 

2,4 

1,3 

1,7

 2,2 

-1,0

-5,5

4,7 

-0,6 

2,0 

0,8

1,9

*Prognose

Sidst opdateret: 10-01-2013  - Martin Jørgensen